Over Wierts Advocatuur

In mei 2018 startte Mirjam Wierts met haar eigen Wierts Advocatuur. ‘Wij houden ons vooral bezig met personen- en familierechtzaken, strafrechtkwesties, jeugdrecht en BOPZ-zaken (Wet bijzondere opnemingen in psychiatrische ziekenhuizen).’

Loopbaan

Maar voordat ze de deuren van haar eigen kantoor opende, heeft Mirjam eerst jarenlang kennis en ervaring opgedaan in de wereld van het recht en de rechtspraktijk. ‘Ik heb Rechten gestudeerd aan de Rijksuniversiteit Groningen. Tijdens mijn studie heb ik naast een stage in Amerika, in New Orleans, gewerkt bij VluchtelingenWerk en had ik een bijbaan bij een advocatenkantoor als juridisch medewerker. Ook was ik enige tijd betrokken bij Simon van der Aa, een studievereniging voor strafrecht en criminologie. In 2001 heb ik mijn bul Nederlands recht, met hoofdrichting strafrecht, in ontvangst mogen nemen. Aansluitend ben ik in 2002 bij een advocatenkantoor in Drenthe gaan werken, alwaar ik naast het strafrecht ervaring opdeed in het personen- en familierecht. Alhier startte ik ook met BOPZ-zaken. Na afronding van de stageperiode advocatuur heb ik mij in 2005 aangesloten bij een advocatenkantoor te Groningen als zelfstandig advocaat. Om goed aan te blijven sluiten bij de familierechtpraktijk heb ik in 2006/2007 de vFAS-specialisatieopleiding Familierecht voltooid. Tot op heden ben ik lid van deze vereniging, het betreft een vereniging van advocaten die gespecialiseerd zijn in het Familierecht. Vanaf 2008 ben ik in samenwerking met diverse advocaten een eigen kantoor gestart. In 2009/2010 heb ik de familierechtspecialisatie aangevuld met de basisopleiding scheidingsbemiddeling waardoor ik mijn cliënten ook als mediator kan bijstaan. Vervolgens heb ik mij verder ontwikkeld in de rechtsgebieden zoals ik deze nu, op mijn eigen kantoor, Wierts Advocatuur, behandel.’

Omgangsregeling en voorarrest

‘Mensen kunnen bij Wierts Advocatuur terecht met al hun vraagstukken over personen- en familierecht. Bijvoorbeeld als echtparen willen scheiden, maar ook kunnen adviezen gegeven worden over het aangaan van een huwelijk of samenlevingsrelatie. Uiteraard wordt bijstand verleend bij zaken betreffende omgangsregelingen tussen ouders en kinderen alsook over bij het vaststellen van alimentatie, gezagskwesties, naamrecht, erkenningen en ondertoezichtstellingen. Zorgvuldig dient steeds omgegaan te worden met de waarborgen van kinderen bij procedures. Zo staat Wierts Advocatuur ervoor open een scheiding gezamenlijk, eventueel met inbreng van de kinderen, te realiseren. Immers beïnvloedt een scheiding het hele gezin. Bijstand wordt ook verleend als bijzondere curator.’

‘Als iemand ervan verdacht wordt ‘het rechte pad’ te hebben verlaten, bieden we rechtsbijstand in alle fases van de strafprocedure. Bijstand kan al worden verleend vóór een aanhouding alsook daarna, op het politiebureau bij het verhoor dan wel ter zitting van de Politierechter of Meervoudige Strafkamer. Het komt ook voor dat zaken door het Openbaar Ministerie worden afgedaan waarbij ook het recht bestaat op bijstand door een advocaat.’

Contactformulier

Mirjam Wierts Advocaat Groningen

mr. M. Wierts