Personen- en familierecht

Hierbij kunt u denken aan:

 • Echtscheiding
 • Alimentatie en omgang
 • Gezag, onder toezichtstelling / uithuisplaatsing
 • Naamrecht
 • Afstamming (erkenning)

Hierbij kunt u denken aan:

 • Bijstand bij het voorarrest op het politiebureau
 • Bijstand ter zitting bij de politierechter/ strafkamer
 • Bezwaar omzetting taakstraf
 • Bijstand bij taakstrafzittingen openbaar ministerie

Strafrecht

Jeugdrecht

Hierbij kunt u denken aan:

 • Zowel civiel jeugdrecht als strafrecht
 • Gesloten plaatsingen
 • Bijzondere curator

Hierbij kunt u denken aan:

 • Bijstand bij zorgmaatregel en crisismaatregel
 • Klachtenprocedures
 • De WVVGZ is in de plaats gekomen van de Wet BOPZ

BOPZ

Wet Verplichte Geestelijke Gezondheidszorg (WVGGZ)
Wet Zorg en Dwang

Sociaal advocatuur valt om

“De sociaal advocatuur staat op omvallen, maar van de ernst van die situatie lijkt politiek Den Haag nog steeds onvoldoende doorgedrongen te zijn,” aldus De Leest. Daarbij doelt hij onder meer op de recente conferentie van het ministerie van Justitie en Veiligheid, waar contouren zijn geschetst om te komen tot een geheel nieuw stelsel. De Leest: “Deze contouren voor 2025 zijn ronduit vaag. Ik mis een visie op korte termijn. Als sociale advocatuur voor die tijd omvalt, staan rechtzoekenden in de kou.”

Actieplan NOvA

In juni heeft de NOvA haar actieplan ‘Red de rechtsbijstand’ aan het ministerie aangeboden waarin de NOvA voorstellen doet op korte termijn om de toegang tot het recht voor de meest kwetsbaren te waarborgen. De VSAN heeft deze boodschap ook verkondigd in hun manifest